Dana 01. prosinca 2017 tvrtka Stanko d.o.o. uspješno je završila s provedbom projekta „Poboljšanje konkurentnosti, razvoja I tehnološke spremnosti tvrtke Stanko d.o.o. “ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Info letak o projektu možete pogledati ovdje: LINK 

_____________________________________________________________________________

Projekt ulaganja odnosi se na:

1.      Nabava licenci softverskih IT rješenja:

a.       Sustav za upravljanje marketingom

b.      Sustav za upravljanje prodajom

c.       Sustav za upravljanje projektima

d.      Sustav za podršku korisnicima (Helpdesk)

e.      Sustav za elektroničko upravljanje dokumentima (eUred)

f.        Sustav za praćenje i upravljanje ugovorima

g.       Sustav za upravljanje računima i ovjerom računa

2.      Implementacija nabavljenih SW IT rješenja

3.      Edukacija djelatnika za nabavljena SW IT rješenja

4.      Promidžba i vidljivost (izrada promotivnih materijala)


Cilj projekta:

Doprinijeti poboljšanju konkurentnosti, razvoja i tehnološke spremnosti tvrtke kroz  poboljšanu organizaciju rada, praćenje učinka i efikasnosti u obavljanju radnih zadataka. Poboljšanje zadovoljstva postojećih klijenata i akvizicija novih klijenata. Poboljšanje financijskog i administrativnog poslovanja, ušteda  vremena i materijalnih troškova, te veća preciznost izvršenja zadataka. Bolji rezultati prodaje. Veća učinkovitost marketinških akcija i ciljeva.

 

Rezultati projekta:

Uključuju povećanje prihoda od prodaje, očuvanje radnih mjesta, te nova zapošljavanja.

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 498.001,00 HRK + PDV

Bespovratna EU sredstva: 262.771,15 kn

Sufinancirana sredstva od strane korisnika: 235.229,85 HRK + PDV

Razdoblje provedbe projekta: 28.08.2017. – 28.01.2018.

Kontakt osoba za više informacija: Davor Stanko, Direktor; E-mail: davor@security-stanko.hr

Kratki opis projekta:

Svrha ovog projekta je informatizacija poduzeća Stanko d.o.o. koja će omogućiti unapređenje niza poslovnih procesa vitalnih za tvrtku. Projekt doprinosi povećanju konkurentnosti tvrtke, unapređenju razvoja I tehnološke spremnosti tvrtke naspram konkurencije. Projekt također doprinosi povećanju inovativnosti i efikasnosti poslovanja, te kvalitetnijem i bržem donošenju odluka, poboljšanju prodaje, boljem upravljanju ljudskim resursima i poboljšanom komunikacijom među zaposlenicima i partnerima. Gledajući iz šire perspektive ovaj projekt će utjecati na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Poveznice na relevantne internetske stranice:

·         www.struktrunifondovi.hr

·         Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Stanko d.o.o..